Privacybeleid

Inleiding

Baccarat9 ("wij", "wij", of "onze") beheert de website www.baccarat9.com (de "Dienst"). Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer u onze dienst gebruikt en de keuzes die u heeft met betrekking tot die gegevens.

Inhoudsopgave

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de in dit Privacybeleid gebruikte termen dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, toegankelijk via www.baccarat9.com.

Verzameling en gebruik van informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Dienst wordt bezocht en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's doorbrengt, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Traceer- en cookiegegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en bepaalde informatie te bewaren. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Tracking technologieën die ook worden gebruikt zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Dienst niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

Gebruik van gegevens

Baccarat9 gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

Overdracht van gegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar de Verenigde Staten overbrengen en daar verwerken.

Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, inclusief het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Om de 1TP171Geschikte bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de appoepasselijke wettelijke vereisten.

Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, met inachtneming van de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten op toegang tot, correctie, bijwerking, verwijdering of beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt ook het recht hebben bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, uw toestemming in te trekken of een kopie van uw persoonsgegevens in een bruikbaar formaat te ontvangen. Wij zullen voldoen aan alle applicable wettelijke vereisten met betrekking tot uw rechten. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in de rubriek "Contact".

Privacy van kinderen

Onze website is niet bedoeld voor gebruik door personen onder de 18 jaar, en wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van personen onder de 18 jaar. Als wij ontdekken dat wij persoonlijke informatie hebben verzameld van personen jonger dan 18 jaar, zullen wij stappen ondernemen om deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende wettelijke, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer wij ons Privacybeleid bijwerken, zullen wij 1TP171Passende maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die wij aanbrengen. Wij zullen uw toestemming vragen voor belangrijke wijzigingen in ons privacybeleid indien en waar dit vereist wordt door appoepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

Contacteer ons

Als u vragen of zorgen hebt over dit privacybeleid of onze gegevenspraktijken, kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

E-mail: [email protected]

Wij zullen uw aanvraag binnen een redelijke termijn en in overeenstemming met de appoelaatbare wettelijke vereisten beantwoorden.

Bernard Edwards foto
Auteur Bernard Edwards

Baccarat expert en fervent volger van de online gokindustrie. Met meer dan een decennium van ervaring in het veld, is Bernard uitgegroeid tot een gerenommeerde autoriteit op het spel van baccarat en is altijd op zoek om voor te blijven op de curve in de voortdurend evoluerende online gokken wereld.