Vilkår og betingelser

Accept

Nedenstående vilkår og betingelser (benævnt "vilkår" eller "vilkår og betingelser") udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og os vedrørende din brug af vores tjenester og hjemmesiden, www.baccarat-tips.com ("Hjemmesiden"). Det er vigtigt, at du læser og forstår dem grundigt.

Indholdsfortegnelse

Ved at gennemse og bruge denne hjemmeside accepterer du at overholde og være bundet af disse vilkår og betingelser for brug, som sammen med vores fortrolighedspolitik regulerer forholdet mellem dig og baccarat9 vedrørende denne hjemmeside. Hvis du ikke er enig i noget aspekt af disse vilkår og betingelser, bedes du afstå fra at bruge vores hjemmeside.

Bemærk venligst, at du skal være mindst 18 år gammel for at få adgang til denne hjemmeside.

Omfang af tjenester

Baccarat9 tilbyder en række informative ressourcer, sammenligningstabeller og andet materiale om de produkter og tjenester, du er interesseret i ("Service"). Dette omfatter relevante oplysninger og sammenligningstabeller, brugergenereret indhold, tredjepartswebsteder eller links samt artikler, blogs og udtalelser fra os, dig, andre brugere eller tredjepartsleverandører. Disse funktioner, der samlet kaldes "Indhold", omfatter tekst, logoer, knapikoner, billeder, datasamlinger, kode, design, links, data, grafik og andre funktioner, der findes på hjemmesiden og tjenester, der ejes og udvikles af Baccarat9.

BEMÆRK VENLIGST: INDHOLDET, HJEMMESIDEN OG TJENESTERNE, HERUNDER ENHVER DEL ELLER FUNKTION DERAF, LEVERES "SOM DE ER". VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR TAB ELLER SKADER, SOM DU ELLER NOGEN ANDEN PERSON MÅTTE PÅDRAGE SIG SOM FØLGE AF DIN BRUG AF HJEMMESIDEN OG TJENESTERNE. DIN BRUG AF HJEMMESIDEN OG TJENESTERNE ER PÅ EGEN RISIKO. ALLE RETTIGHEDER TIL DET INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT PÅ ELLER VIA HJEMMESIDEN OG TJENESTERNE, ER FORBEHOLDT OS. VI HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET STØTTER, ANBEFALER ELLER PÅTAGER OS NOGET ANSVAR FOR NOGEN BESLUTNING ELLER HANDLING, DER ER TRUFFET ELLER IKKE TRUFFET I TILLID TIL INDHOLDET PÅ WEBSTEDET, OG VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR TAB, PERSONSKADE ELLER SKADER, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SÅDANNE HANDLINGER OG INDHOLD.

Brug af hjemmesiden og tjenesterne

Hjemmesiden, tjenesterne og indholdet leveres udelukkende til din personlige og ikke-kommercielle brug. Ved at bruge Baccarat9 accepterer du at overholde disse vilkår og betingelser og overholde app gældende love og regler. Du er eneansvarlig for alle kommentarer, opslag eller kommentarer, du sender til hjemmesiden (kendt som "brugergenereret indhold"), samt alle handlinger, der kan overtræde eller med rimelighed fortolkes som en overtrædelse af disse vilkår og betingelser. Du må ikke bruge webstedet på en måde, der forstyrrer andre brugeres eller enkeltpersoners brug af webstedet. Vi forbeholder os ret til at undersøge eventuelle overtrædelser eller påståede overtrædelser af disse vilkår og betingelser og til at rapportere dem til de retshåndhævende myndigheder. Hvis vi bliver opmærksomme på handlinger, der overtræder eller med rimelighed kan fortolkes som en overtrædelse af disse vilkår og betingelser, kan vi forhindre dig i at bruge webstedet. Derudover kan vi begrænse din brug af hjemmesiden af enhver anden grund og forbeholder os ret til at opsige din adgang til hjemmesiden efter vores eget skøn. Vi forbeholder os ret til at nægte at opslå, vise eller overføre indhold, som du har indsendt til hjemmesiden. Vi er ikke ansvarlige for lagring eller vedligeholdelse af indhold, der er lagt ud på Baccarat9 (herunder brugergenereret indhold), og vi er ikke ansvarlige for manglende lagring eller vedligeholdelse af sådant indhold. Hvis applicable, bør du omhyggeligt gennemgå applicable brugsbetingelser og fortrolighedspolitik for enhver Gambling/Casino-operatørs websted for at kontrollere, at du har tilladelse til at bruge deres tjenester og overholde deres specifikke krav og begrænsninger (såsom bopælsbegrænsninger).

Ophavsretligt beskyttede oplysninger

Det er forbudt at opslå eller indsende oplysninger, der er beskyttet af ophavsret eller varemærkelovgivning, og som tilhører en anden part, herunder i brugergenereret indhold. Vi tager krænkelse af ophavsret og varemærker alvorligt og vil undersøge enhver meddelelse, vi modtager om en sådan krænkelse. Hvis vi fastslår, at der er sket en krænkelse, vil vi fjerne det påståede krænkende indhold. Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket af en kommentar, indhold eller brugergenereret indhold på webstedet, bedes du kontakte os på [email protected] eller via vores kontaktformular, der findes på vores kontaktside, og vi vil straks undersøge sagen.

Bemærk venligst, at hjemmesiden kun er til information og redaktionelle formål og kan indeholde indhold, som du finder anstødeligt. Selvom vi aktivt overvåger hjemmesiden og alt indsendt eller set indhold, støtter vi ikke noget indhold, der er indsendt til hjemmesiden af dig, os, tredjeparts indholdsudbydere eller andre brugere. Du erklærer og garanterer, at du har alle nødvendige rettigheder, magt og autoritet til at indsende dit indhold til hjemmesiden. Vi forbeholder os dog retten til at gennemgå eller fjerne ethvert brugergenereret indhold, som du eller andre brugere har indsendt til webstedet, efter vores eget skøn.

Links til tredjeparter

Hjemmesiden, tjenesten og indholdet kan indeholde links til tredjepartswebsteder samt anmeldelser og kommentarer til sådanne websteder. Disse links kan være indsendt af os, dig, andre brugere, Google AdSense eller andre parter. Bemærk, at vi ikke har nogen kontrol over tredjepartswebsteder, der linkes til fra webstedet, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader, du måtte pådrage dig ved at navigere til sådanne tredjepartswebsteder. Derudover kan vi tjene provision gennem tilknyttede programmer, der drives af tredjepartswebsteder, men vores medlemskab af sådanne programmer skal ikke fortolkes som en godkendelse af nogen tredjepartswebsteder.

Ansvarsfraskrivelse for garanti

Vi vil gerne gøre det klart, at vi ikke giver nogen garantier af nogen art vedrørende Baccarat9, hverken udtrykkelige eller underforståede. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, underforståede garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Hjemmesiden, indholdet og vurderingen leveres "som de er", og din brug af hjemmesiden er på egen risiko. Du er eneansvarlig for enhver skade, der måtte opstå på dit/dine computersystem(er) som følge af din brug af hjemmesiden. Vi giver ingen garanti for, at hjemmesiden vil være tilgængelig kontinuerligt, og vi garanterer ikke, at noget indhold eller oplysninger, der er tilgængelige på hjemmesiden, er sande, pålidelige eller nøjagtige. Vi garanterer heller ikke, at vi vil rette eventuelle fejl, mangler eller udeladelser på webstedet.

Bemærk venligst, at vores anmeldelser af tredjepartswebsteder er baseret på vores erfaring med sådanne websteder, input fra andre parter og andre undersøgelser, vi måtte have foretaget. Vi giver ingen garanti for, at vores anmeldelser af tredjepartswebsteder er faktuelt korrekte. Derudover giver vi ingen garanti for, at du vil finde nogen tredjepartswebsteder tilfredsstillende, eller at sådanne websteder vil give de resultater, du søger.

Begrænsning af ansvar

Vær opmærksom på, at vi ikke kan holdes ansvarlige for skader eller immaterielle tab, hverken direkte, indirekte, tilfældige, særlige eller følgeskader, herunder tabt fortjeneste, tabte job eller konsulentordninger, som du måtte pådrage dig eller lide som følge af din brug af webstedet, din tillid til oplysninger på webstedet eller din omgang med tredjepartswebsteder, der er linket til eller fra webstedet. Denne ansvarsbegrænsning skal forblive i kraft, selv om vi er blevet rådgivet eller gjort opmærksomme på muligheden for sådanne skader eller tab.

Skadesløsholdelse

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du at skadesløsholde os og holde os skadesløse fra eventuelle krav fra tredjepart, der kan opstå fra eller på nogen måde vedrører din brug af hjemmesiden. Dette omfatter ethvert ansvar eller udgifter i forbindelse med tab, krav, retssager, skader (faktiske og følgeskader), domme, sagsomkostninger og advokatsalærer af enhver art og natur.

Løsning af tvister

Hvis du har en tvist med os, beder vi om, at du først forsøger at løse den uformelt ved at kontakte os via kontaktformularen på vores kontaktside. Hvis vi ikke er i stand til at løse tvisten uformelt, er vi enige om at løse ethvert krav gennem bindende voldgift, medmindre andet kræves af en obligatorisk lovkonflikt. Det er vigtigt at bemærke, at alle krav skal fremsættes i parternes individuelle kapacitet og ikke som sagsøger eller gruppemedlem i nogen påstået gruppe- eller repræsentativ procedure. Voldgiftsmanden kan ikke konsolidere mere end én persons krav. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser giver du og vi hver især afkald på retten til en retssag ved en jury eller til at deltage i et gruppesøgsmål.

Ændringer på webstedet

Vi forbeholder os ret til at foretage rettelser, modifikationer, forbedringer, tilføjelser eller andre ændringer af indholdet, tjenesterne eller hjemmesiden uden varsel og til enhver tid. Derudover anerkender du, at indholdet eller funktionerne, der leveres under Baccarat9 eller tjenester, kan ændres, udvides med hensyn til funktionalitet, indhold eller form eller fjernes når som helst uden varsel til dig eller nogen tredjepart. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du, at vi ikke er ansvarlige for eventuelle ændringer, vi foretager i indholdet, tjenesterne eller hjemmesiden.

Ændringer

Disse vilkår og betingelser gælder apply for din brug af hjemmesiden. Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid, så vi opfordrer dig til at tjekke denne side ofte. Vi kan ændre disse vilkår efter eget skøn ved at offentliggøre den ændrede version på webstedet eller ved at indhente dit samtykke til ændringer som krævet i applicable lov. Eventuelle ændringer af disse vilkår og fortrolighedspolitikken træder i kraft fra den angivne dato "Sidst revideret" ovenfor, og din fortsatte brug af webstedet efter denne dato vil indikere din accept af og aftale om at være bundet af disse ændringer.

Diverse

Hvis et afsnit eller en bestemmelse i disse vilkår og betingelser anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil den blive udelukket fra vilkårene og betragtes som uanvendelig i det omfang, den er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves. I stedet vil en klausul eller bestemmelse, der ligner den ulovlige eller ugyldige klausul så meget som muligt, blive erstattet i overensstemmelse med almindelig praksis på dette område. De resterende bestemmelser i Vilkårene vil ikke blive påvirket af en sådan ulovlig, ugyldig eller uigennemførlig klausul eller bestemmelse og vil forblive fuldt gyldige og i kraft. Vi ønsker at gøre det klart, at vi fraskriver os enhver form for garanti og ikke kan holdes ansvarlige for problemer, der måtte opstå som følge af ovenstående punkter eller andre problemer, der ikke er dækket af dette dokument.

Har du flere spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår og betingelser, så tøv ikke med at kontakte os på [email protected].

Bernard Edwards foto
Forfatter Bernard Edwards

Baccarat-ekspert og ivrig tilhænger af den online gambling-industri. Med over ti års erfaring på området er Bernard blevet en anerkendt autoritet inden for baccarat og forsøger altid at være på forkant med udviklingen i den konstant skiftende online gamblingverden.