Tingimused

Vastuvõtmine

Allpool toodud tingimused (edaspidi "tingimused" või "tingimused") kujutavad endast õiguslikult siduvat kokkulepet teie ja meie vahel seoses meie teenuste ja veebisaidi kasutamisega, www.baccarat-tips.com ("veebisait"). On oluline, et te loeksite ja mõistaksite neid põhjalikult.

Sisukord

Seda veebisaiti sirvides ja kasutades nõustute järgima ja järgima neid kasutustingimusi, mis koos meie privaatsuspoliitikaga reguleerivad teie ja baccarat9 vahelisi suhteid seoses selle veebisaidiga. Kui te ei nõustu nende tingimuste mis tahes aspektiga, siis palun hoiduge meie veebilehe kasutamisest.

Palun pange tähele, et peate olema vähemalt 18-aastane, et pääseda sellele veebisaidile ligi.

Teenuste ulatus

Baccarat9 pakub mitmesuguseid informatiivseid vahendeid, võrdlustabeleid ja muid materjale toodete ja teenuste kohta, millest olete huvitatud ("Teenus"). See hõlmab asjakohast teavet ja võrdlustabeleid, kasutaja loodud sisu, kolmanda osapoole veebisaite või linke, samuti artikleid, blogisid ja arvamusi, mis on esitatud meie, teie, teiste kasutajate või kolmandate osapoolte töövõtjate poolt. Need funktsioonid, mida ühiselt nimetatakse "Sisu", hõlmavad teksti, logosid, nupuikoonid, pilte, andmekogumeid, koodi, kujundusi, linke, andmeid, graafikat ja muid funktsioone, mis on esitatud veebisaidil ja Teenustes, mis kuuluvad Baccarat9-le ja on tema poolt välja töötatud.

PANGE TÄHELE: SISU, VEEBISAIT JA TEENUSED, SEALHULGAS KÕIK NENDE OSAD VÕI FUNKTSIOONID, ON ESITATUD "NAGU ON". ME EI VASTUTA MIS TAHES KAHJU EEST, MIS ON TEKKINUD TEILE VÕI TEISTELE ISIKUTELE VEEBISAIDI JA TEENUSTE KASUTAMISE TAGAJÄRJEL. VEEBISAIDI JA TEENUSTE KASUTAMINE TOIMUB TEIE ENDA VASTUTUSEL. KÕIK ÕIGUSED VEEBISAIDIL JA TEENUSTES VÕI NENDE KAUDU KÄTTESAADAVALE SISULE ON RESERVEERITUD MEILE. ME EI TOETA, EI SOOVITA EGA VÕTA VASTUTUST MIS TAHES OTSUSTE VÕI TEGEVUSTE EEST, MIDA TEHAKSE VÕI EI TEHTA VÕI EI TEHTA, TUGINEDES VEEBISAIDIL SISALDUVALE SISULE, NING ME EI VASTUTA MIS TAHES KAHJUDE, VIGASTUSTE VÕI KAHJUDE EEST, MIS ON TEKKINUD SELLISTE TEGEVUSTE JA SISU TÕTTU VÕI SEOSES NENDEGA.

Veebisaidi ja teenuste kasutamine

Veebisait, teenused ja sisu on mõeldud üksnes teie isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks. Kasutades Baccarat9, nõustute järgima neid tingimusi ja täitma appkohaldatavaid seadusi ja eeskirju. Te olete ainuisikuliselt vastutav mis tahes kommentaaride, postituste või kommentaaride eest, mida te veebilehele esitate (tuntud kui "kasutaja loodud sisu"), samuti mis tahes tegevuste eest, mis võivad rikkuda või mida võib mõistlikult tõlgendada kui käesolevate tingimuste rikkumist. Te ei tohi kasutada Veebisaiti viisil, mis häirib teiste kasutajate või üksikisikute Veebisaidi kasutamist. Me jätame endale õiguse uurida käesolevate Tingimuste rikkumisi või väidetavaid rikkumisi ning teatada nendest õiguskaitseasutustele. Kui me saame teada mis tahes tegevusest, mis rikub või mida võib mõistlikult tõlgendada nende tingimuste rikkumisena, võime keelata teil veebisaidi kasutamise. Lisaks võime piirata teie veebilehe kasutamist mis tahes muul põhjusel ja jätame endale õiguse lõpetada teie juurdepääs veebilehele omal äranägemisel. Me jätame endale õiguse keelduda teie poolt veebisaidile esitatud sisu avaldamisest, kuvamisest või edastamisest. Me ei vastuta Baccarat9-le avaldatud sisu (sealhulgas kasutaja loodud sisu) säilitamise või säilitamise eest ning me ei vastuta sellise sisu säilitamise või säilitamise ebaõnnestumise eest. Kui applicable, peaksite hoolikalt tutvuma applicable kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga mis tahes hasartmängu/kasiino operaatori veebisaidil, et kontrollida, kas teil on lubatud nende teenuseid kasutada ja kas te vastate nende erinõuetele ja piirangutele (näiteks elukohapiirangutele).

Autoriõigusega kaitstud teave

Teil on keelatud postitada või esitada mis tahes omandiõigusega kaitstud teavet, mis kuulub teisele osapoolele, sealhulgas kasutaja loodud sisus. Me võtame autoriõiguste ja kaubamärkide rikkumist tõsiselt ja uurime kõiki teateid, mis me saame sellise rikkumise kohta. Kui me tuvastame, et rikkumine on toimunud, eemaldame väidetavalt rikkuva sisu. Kui usute, et teie õigusi on rikutud veebisaidil avaldatud kommentaaride, sisu või kasutaja loodud sisu kaudu, võtke meiega ühendust aadressil [email protected] või meie kontaktivormi kaudu, mis asub meie kontaktilehel, ja me uurime asja viivitamata.

Pange tähele, et veebisait on mõeldud ainult teavitamise ja toimetamise eesmärgil ning võib sisaldada sisu, mis on teile vastuvõetamatu. Kuigi me jälgime aktiivselt veebisaiti ja mis tahes esitatud või vaadatud sisu, ei toeta ega kinnita me teie, meie, kolmandate isikute või teiste kasutajate poolt veebisaidile esitatud sisu. Te kinnitate ja garanteerite, et teil on kõik vajalikud õigused, volitused ja volitused oma sisu veebisaidile esitamiseks. Siiski jätame endale õiguse vaadata läbi või eemaldada mis tahes kasutaja loodud sisu, mille te või teised kasutajad on veebisaidile esitanud, omal äranägemisel.

Kolmanda osapoole lingid

Veebisait, teenus ja sisu võivad sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele ning ülevaateid ja kommentaare selliste veebisaitide kohta. Need lingid võivad olla avaldatud meie, teie, teiste kasutajate, Google AdSense'i või teiste osapoolte poolt. Pange tähele, et meil puudub kontroll mis tahes Kolmanda osapoole veebisaitide üle, millele veebisait on lingitud, ja me ei vastuta mis tahes kahjude või kahjude eest, mis võivad teile tekkida, kui te navigeerite sellistele Kolmanda osapoole veebisaitidele. Lisaks võime teenida komisjonitasusid kolmandate isikute veebisaitide poolt hallatavate partnerprogrammide kaudu, kuid meie osalemist sellistes programmides ei tohiks tõlgendada kui kolmandate isikute veebisaitide toetamist.

Garantiitingimused

Tahame selgelt öelda, et me ei anna mingeid garantiisid Baccarat9 kohta, ei otseseid ega kaudseid. See hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid ja tingimusi seoses kaubakõlblikkuse, sobivuse ja mittekaitstavuse kohta. Veebileht, sisu ja hinnang on esitatud "nagu on" ja teie kasutate veebilehte omal vastutusel. Te olete ainuisikuliselt vastutav mis tahes kahju eest, mis võib tekkida teie arvutisüsteemi(de)le veebisaidi kasutamise tagajärjel. Me ei garanteeri, et veebisait on pidevalt kättesaadav, ning me ei garanteeri, et mis tahes sisu või teave, mis on veebisaidil kättesaadav, on tõene, usaldusväärne või täpne. Samuti ei garanteeri me, et me parandame veebisaidil olevad vead, puudused või puudused.

Pange tähele, et meie ülevaated kolmandate osapoolte veebisaitide kohta põhinevad meie kogemustel selliste veebisaitidega, teiste osapoolte panusel ja muudel uuringutel, mida me oleme läbi viinud. Me ei garanteeri, et meie ülevaated kolmandate osapoolte veebisaitide kohta on faktiliselt täpsed. Lisaks sellele ei anna me mingit garantiid, et mis tahes kolmanda osapoole veebisaidid on teie jaoks rahuldavad või et need veebisaidid annavad teile soovitud tulemusi.

Vastutuse piiramine

Pidage meeles, et me ei vastuta mis tahes otseste, kaudsete, juhuslike, eriliste või kaudsete kahjude või immateriaalsete kahjude eest, sealhulgas saamata jäänud tulu, kaotatud töökohti või konsultatsioone, mis võivad teil tekkida või mida te kannate veebisaidi kasutamise, veebisaidil esitatud teabele tuginemise või veebisaidiga seotud kolmandate osapoolte veebisaitidega suhtlemise tagajärjel. See vastutuse piirang jääb kehtima isegi siis, kui meid on selliste kahjude või kahjude võimalikkusest teavitatud või teadlikuks tehtud.

Hüvitamine

Veebilehe kasutamisega nõustute meid hüvitama ja hoidma meid vabaks mis tahes kolmandate isikute nõuetest, mis võivad tuleneda või mis on kuidagi seotud teiepoolse veebilehe kasutamisega. See hõlmab igasugust vastutust või kulutusi, mis on seotud igasuguste kahjude, nõuete, kohtuvaidluste, kahjude (tegelike ja kaudsete), kohtuotsuste, kohtukulude ja advokaaditasudega.

Vaidluste lahendamine

Kui teil on meiega vaidlus, palume teil kõigepealt proovida seda mitteametlikult lahendada, võttes meiega ühendust meie kontaktivormi kaudu meie kontaktide lehel. Kui me ei suuda vaidlust mitteametlikult lahendada, nõustume lahendama kõik nõuded siduva vahekohtu kaudu, kui kohustuslikus korras ei ole vaidlus nõutav. Oluline on märkida, et kõik nõuded tuleb esitada osapoolte individuaalselt ja mitte hagejana või rühmaliikmena mis tahes väidetava rühma- või esindusmenetluse raames. Vahekohtunik ei tohi konsolideerida rohkem kui ühe isiku nõudeid. Nõustudes käesolevate tingimustega, loobume teie ja meie mõlemad õigusest kohtuprotsessile žürii ees või osalemisest ühishagis.

Muudatused saidil

Meil on õigus teha igal ajal ilma ette teatamata parandusi, muudatusi, parandusi, täiendusi, täiustusi või muid muudatusi Sisu, Teenuste või Veebisaidi osas. Lisaks tunnistate, et Baccarat9 või Teenuste raames pakutavat Sisu või funktsioone võib igal ajal muuta, funktsionaalsuse, sisu või vormi osas laiendada või eemaldada, ilma teid või kolmandaid osapooli sellest teavitamata. Veebilehe kasutamisega nõustute, et me ei vastuta sisu, teenuste või veebilehe muudatuste eest.

Muudatused

Käesolevad tingimused kehtivad apply veebisaidi kasutamise kohta. Me jätame endale õiguse neid tingimusi igal ajal muuta, seega soovitame teil seda lehekülge sageli kontrollida. Me võime neid tingimusi muuta oma äranägemise järgi, avaldades muudetud versiooni veebisaidil või saades teie nõusoleku muudatuste tegemiseks vastavalt applicable seadusele. Kõik muudatused nendes tingimustes ja privaatsuspoliitikas jõustuvad alates eespool märgitud "Viimati muudetud" kuupäevast ning kui te jätkate veebisaidi kasutamist pärast seda kuupäeva, tähendab see, et te nõustute nende muudatustega ja olete nendega nõus.

Mitmesugused

Kui käesolevate tingimuste mis tahes osa või säte loetakse ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks, siis jäetakse see tingimustest välja ja seda loetakse inapplicable sellises ulatuses, milles see on ebaseaduslik, kehtetu või jõustamatu. Selle asemel asendatakse ebaseadusliku või kehtetu klausliga või sättega, mis on võimalikult sarnane ebaseadusliku või kehtetu klausliga, vastavalt selle valdkonna üldisele tavale. Tingimuste ülejäänud sätteid ei mõjuta selline ebaseaduslik, kehtetu või jõustamatu klausel või säte ning need jäävad täielikult kehtima ja jõusse. Tahame selgelt öelda, et me ei võta endale mingeid garantiisid ega vastuta eespool nimetatud punktidest tulenevate probleemide või muude küsimuste eest, mida käesolev dokument ei pruugi hõlmata.

Lisaküsimusi?

Kui teil on nende tingimuste kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil [email protected].

Bernard Edwards foto
Autor Bernard Edwards

Baccarat ekspert ja innukas online hasartmängutööstuse jälgija. Üle kümne aasta pikkuse kogemusega on Bernardist saanud tunnustatud autoriteet Baccarat'i mängus ja ta püüab alati olla pidevalt arenevas online-hasartmängude maailmas eesotsas.