Regulamin

Akceptacja

Poniższe Warunki (zwane "Warunkami" lub "Warunkami") stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a nami, dotyczącą korzystania przez Ciebie z naszych Usług i strony internetowej, www.baccarat-tips.com ("Strona internetowa"). Istotne jest, abyś dokładnie je przeczytał i zrozumiał.

Spis treści

Przeglądając i korzystając z tej strony, zgadzasz się na przestrzeganie i bycie związanym przez te warunki użytkowania, które, wraz z naszą polityką prywatności, regulują relacje między Tobą a baccarat9 dotyczące tej strony. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek aspektem tych warunków, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej strony internetowej.

Należy pamiętać, że aby uzyskać dostęp do tej strony, musisz mieć ukończone 18 lat.

Zakres usług

Baccarat9 oferuje szereg zasobów informacyjnych, tabel porównawczych i innych materiałów dotyczących interesujących Państwa produktów i usług ("Serwis"). Obejmuje to odpowiednie informacje i tabele porównawcze, Treści generowane przez użytkownika, witryny stron trzecich lub linki, a także artykuły, blogi i opinie dostarczone przez nas, Ciebie, innych użytkowników lub wykonawców stron trzecich. Funkcje te, zwane zbiorczo "Treścią", obejmują tekst, logo, ikony przycisków, obrazy, kompilacje danych, kod, projekty, linki, dane, grafiki i inne funkcje udostępniane na Stronie internetowej i Usługach będących własnością i opracowanych przez Baccarat9.

UWAGA: TREŚĆ, WITRYNA INTERNETOWA I USŁUGI, W TYM WSZELKIE ICH CZĘŚCI LUB FUNKCJE, SĄ DOSTARCZANE "TAK JAK JEST". NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ OSOBĘ W WYNIKU KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY I USŁUG. UŻYTKOWNIK KORZYSTA ZE STRONY INTERNETOWEJ I USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. WSZELKIE PRAWA DO TREŚCI DOSTĘPNYCH NA LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ I USŁUG SĄ PRZEZ NAS ZASTRZEŻONE. NIE POPIERAMY, ANI W SPOSÓB WYRAŹNY, ANI DOROZUMIANY, NIE ZALECAMY ANI NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DECYZJE LUB DZIAŁANIA PODJĘTE LUB NIEPODJĘTE W OPARCIU O TREŚCI ZAWARTE NA STRONIE I NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, OBRAŻENIA LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z TAKIMI DZIAŁANIAMI I TREŚCIAMI.

Korzystanie z witryny i usług

Strona internetowa, Usługi i Treść są udostępniane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Korzystając z Baccarat9, użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków oraz stosować do applicable prawa i przepisów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze, posty lub uwagi, które przesyła do Witryny (znane jako "Treści generowane przez użytkownika"), a także wszelkie działania, które mogą naruszać lub być racjonalnie interpretowane jako naruszenie niniejszych Warunków. Nie możesz korzystać z Witryny w sposób, który zakłóca korzystanie z niej przez innych użytkowników lub osoby prywatne. Zastrzegamy sobie prawo do zbadania wszelkich naruszeń lub domniemanych naruszeń niniejszych Warunków oraz do zgłoszenia ich organom ścigania. Jeśli dowiemy się o jakimkolwiek działaniu, które narusza lub jest racjonalnie interpretowane jako naruszenie niniejszych Warunków, możemy uniemożliwić Ci korzystanie z Witryny. Ponadto możemy ograniczyć korzystanie z Witryny z dowolnego innego powodu i zastrzec sobie prawo do odebrania Ci dostępu do Witryny według własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zamieszczenia, wyświetlenia lub przesłania wszelkich treści przesłanych do Witryny przez Użytkownika. Nie jesteśmy odpowiedzialni za przechowywanie lub utrzymywanie jakichkolwiek Treści zamieszczonych na Baccarat9 (w tym wszelkich Treści generowanych przez użytkownika) i nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości przechowywania lub utrzymywania takich treści. Jeśli applicable, powinieneś dokładnie zapoznać się z applicable Warunkami użytkowania i Polityką prywatności każdej strony internetowej operatora gier hazardowych/kasyna, aby zweryfikować, czy jesteś upoważniony do korzystania z ich usług i czy spełniasz ich specyficzne wymagania i ograniczenia (takie jak ograniczenia dotyczące miejsca zamieszkania).

Informacje chronione prawem autorskim

Zabronione jest umieszczanie lub przesyłanie jakichkolwiek informacji chronionych prawem autorskim lub prawem o znakach towarowych należących do innej strony, w tym w treściach generowanych przez użytkownika. Poważnie traktujemy naruszenie praw autorskich i znaków towarowych i będziemy badać wszelkie otrzymane zawiadomienia o takim naruszeniu. Jeśli stwierdzimy, że doszło do naruszenia, usuniemy treści, które rzekomo zostały naruszone. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone przez jakikolwiek komentarz, treść lub treść generowaną przez użytkownika w Witrynie, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected] lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, znajdującego się na naszej stronie kontaktowej, a my niezwłocznie zbadamy sprawę.

Należy pamiętać, że Witryna jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i redakcyjnych i może zawierać Treści, które użytkownik uzna za niedopuszczalne. Chociaż aktywnie monitorujemy Stronę i wszelkie przesłane lub oglądane Treści, nie popieramy ani nie wspieramy żadnych Treści przesłanych na Stronę przez Ciebie, nas, dostawców treści stron trzecich lub innych użytkowników. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie niezbędne prawa, uprawnienia i upoważnienia do przesyłania swoich treści do Witryny. Zastrzegamy sobie jednak prawo do sprawdzenia lub usunięcia wszelkich Treści generowanych przez użytkownika przesłanych do Witryny przez Ciebie lub innych użytkowników według własnego uznania.

Linki stron trzecich

Witryna, Usługa i Treść mogą zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, a także recenzje i komentarze dotyczące takich witryn. Linki te mogą być zamieszczane przez nas, Ciebie, innych użytkowników, Google AdSense lub inne strony. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad żadnymi witrynami stron trzecich, do których prowadzą linki z Witryny, i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które można ponieść w wyniku przejścia do takich witryn stron trzecich. Dodatkowo, możemy zarabiać prowizje poprzez programy partnerskie obsługiwane przez strony trzecie, ale nasze członkostwo w takich programach nie powinno być interpretowane jako poparcie dla stron trzecich.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Chcemy być jasne, że nie udzielamy żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju dotyczących Baccarat9, whether wyraźnych lub dorozumianych. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do domniemanych gwarancji i warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Strona internetowa, treści i oceny są dostarczane "tak jak jest", a użytkownik korzysta z niej na własne ryzyko. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wystąpić w jego systemie komputerowym w wyniku korzystania z Witryny. Nie gwarantujemy, że Witryna będzie stale dostępna i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek treści lub informacje dostępne w Witrynie są prawdziwe, wiarygodne lub dokładne. Nie gwarantujemy również, że poprawimy wszelkie błędy, defekty lub pominięcia w Witrynie.

Należy pamiętać, że nasze recenzje witryn internetowych stron trzecich opierają się na naszych doświadczeniach z takimi witrynami, informacjach uzyskanych od innych stron oraz innych badaniach, które mogliśmy przeprowadzić. Nie gwarantujemy, że nasze recenzje witryn stron trzecich są dokładne pod względem faktograficznym. Ponadto nie gwarantujemy, że użytkownik znajdzie jakiekolwiek witryny stron trzecich w sposób zadowalający lub że takie witryny zapewnią wyniki, których szuka.

Ograniczenie odpowiedzialności

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty niematerialne, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe, w tym utracone zyski, utracone miejsca pracy lub ustalenia dotyczące doradztwa, które możesz ponieść lub ucierpieć w wyniku korzystania z Witryny, polegania na jakichkolwiek informacjach podanych w Witrynie lub kontaktów z witrynami osób trzecich powiązanych z lub z Witryny. To ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w mocy, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani lub uświadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód lub strat.

Odszkodowanie

Korzystając z Witryny, użytkownik zgadza się zabezpieczyć nas przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, które mogą wynikać lub odnosić się w jakikolwiek sposób do korzystania z Witryny. Obejmuje to wszelką odpowiedzialność lub wydatki związane ze stratami, roszczeniami, pozwami sądowymi, szkodami (rzeczywistymi i wtórnymi), wyrokami, kosztami procesowymi i honorariami prawników, każdego rodzaju i natury.

Rozwiązywanie sporów

Jeśli masz spór z nami, prosimy, abyś najpierw spróbował rozwiązać go nieformalnie, kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie kontaktowej. Jeśli nie będziemy w stanie rozwiązać sporu nieformalnie, zgadzamy się na rozstrzygnięcie wszelkich roszczeń w drodze wiążącego arbitrażu, chyba że spór wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Należy zauważyć, że wszystkie roszczenia muszą być wniesione w indywidualnym charakterze stron, a nie jako powód lub członek klasy w jakimkolwiek rzekomym postępowaniu klasowym lub reprezentacyjnym. Arbiter nie może konsolidować roszczeń więcej niż jednej osoby. Zgadzając się na te Warunki, Ty i my zrzekamy się prawa do procesu sądowego z udziałem ławy przysięgłych lub do udziału w pozwie zbiorowym.

Zmiany na stronie

Zachowujemy prawo do wprowadzania wszelkich poprawek, modyfikacji, ulepszeń, zmian, ulepszeń lub innych zmian w Treści, Usługach lub Witrynie, bez powiadomienia, w dowolnym momencie. Dodatkowo użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Treść lub funkcje udostępniane w ramach Baccarat9 lub Usług mogą zostać zmienione, rozszerzone pod względem funkcjonalności, treści lub formy, lub usunięte w dowolnym momencie bez powiadomienia użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Korzystając z Witryny, użytkownik zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, które wprowadzamy do Treści, Usług lub Witryny.

Modyfikacje

Niniejsze Warunki będą apply do korzystania z witryny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych Warunków w dowolnym momencie, więc zachęcamy do częstego sprawdzania tej strony. Możemy zmienić te Warunki według własnego uznania, publikując zmienioną wersję na stronie internetowej lub uzyskując zgodę użytkownika na zmiany zgodnie z wymogami applicable prawa. Wszelkie zmiany w niniejszych Warunkach i Polityce Prywatności będą obowiązywać od podanej powyżej daty "Ostatnia zmiana", a dalsze korzystanie z witryny po tej dacie będzie oznaczać akceptację i zgodę na przestrzeganie tych zmian.

Różne

Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z Warunków i uznane za inapplicable w zakresie takiej nielegalności, nieważności lub niewykonalności. W jego miejsce zostanie wprowadzona klauzula lub postanowienie możliwie najbardziej zbliżone do klauzuli nielegalnej lub nieważnej, zgodnie z powszechną praktyką w tym zakresie. Pozostałe postanowienia Warunków nie zostaną naruszone przez taką nielegalną, nieważną lub niewykonalną klauzulę lub postanowienie i pozostaną w pełni ważne i obowiązujące. Chcemy wyraźnie zaznaczyć, że zrzekamy się jakiejkolwiek gwarancji i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie wynikające z powyższych punktów lub innych kwestii, które mogą nie zostać ujęte w tym dokumencie.

Dalsze pytania?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Bernard Edwards fot.
Autor Bernard Edwards

Baccarat ekspert i zapalony zwolennik przemysłu hazardowego online. Z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, Bernard stał się znanym autorytetem w grze w bakarata i zawsze stara się być na czele krzywej w stale rozwijającym się świecie hazardu online.