Feltételek és feltételek

Elfogadás

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Feltételek" vagy "Általános Szerződési Feltételek") jogilag kötelező érvényű megállapodást képeznek Ön és köztünk a Szolgáltatásaink és a weboldal használatára vonatkozóan, www.baccarat-tips.com ("Weboldal"). Elengedhetetlen, hogy alaposan elolvassa és megértse ezeket.

Tartalomjegyzék

A weboldal böngészésével és használatával Ön beleegyezik, hogy betartja és magára nézve kötelezőnek tekinti ezeket a felhasználási feltételeket, amelyek az adatvédelmi irányelvekkel együtt szabályozzák az Ön és a baccarat9 közötti kapcsolatot a weboldal vonatkozásában. Ha nem ért egyet a jelen feltételek bármely aspektusával, kérjük, tartózkodjon weboldalunk használatától.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal eléréséhez legalább 18 évesnek kell lennie.

Szolgáltatások köre

Az Baccarat9 számos információs forrást, összehasonlító táblázatot és egyéb anyagot kínál az Önt érdeklő termékekről és szolgáltatásokról ("Szolgáltatás"). Ez magában foglalja a vonatkozó információkat és összehasonlító táblázatokat, a Felhasználó által generált tartalmakat, harmadik fél webhelyeit vagy linkeket, valamint a cikkeket, blogokat és véleményeket, amelyeket mi, Ön, más felhasználók vagy harmadik fél szerződő felek nyújtanak. Ezek a funkciók, amelyekre együttesen "Tartalom" néven hivatkozunk, magukban foglalják a szöveget, logókat, gomb ikonokat, képeket, adatösszeállításokat, kódokat, terveket, linkeket, adatokat, grafikákat és egyéb funkciókat, amelyeket a Weboldalon és a Szolgáltatásokban az Baccarat9 tulajdonában és fejlesztésével biztosítunk.

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE: A TARTALOM, A WEBOLDAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK, BELEÉRTVE AZOK BÁRMELY RÉSZÉT VAGY FUNKCIÓJÁT IS, A "JELEN ÁLLAPOTUKBAN" KERÜLNEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRA. NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, AMELY A WEBOLDAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓAN ÖNT VAGY BÁRMELY MÁS SZEMÉLYT ÉRT. A WEBOLDAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA AZ ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK. A WEBOLDALON ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ TARTALMAKHOZ FŰZŐDŐ MINDEN JOGOT FENNTARTUNK MAGUNKNAK. SEM KIFEJEZETTEN, SEM HALLGATÓLAGOSAN NEM TÁMOGATJUK, NEM AJÁNLJUK, ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A WEBOLDALON TALÁLHATÓ TARTALOMRA TÁMASZKODVA MEGHOZOTT VAGY MEG NEM TETT DÖNTÉSEKÉRT, ILLETVE TETT VAGY MEG NEM TETT INTÉZKEDÉSEKÉRT, ÉS NEM VAGYUNK FELELŐSEK AZ ILYEN TEVÉKENYSÉGEK ÉS TARTALMAK KÖVETKEZTÉBEN VAGY AZOKKAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ VESZTESÉGEKÉRT, SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY KÁROKÉRT.

A weboldal és a szolgáltatások használata

A Weboldal, a Szolgáltatások és a Tartalom kizárólag az Ön személyes és nem kereskedelmi célú használatára szolgál. Az Baccarat9 használatával Ön elfogadja, hogy betartja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és megfelel az applicable törvényeknek és szabályozásoknak. Ön kizárólagosan felelős a Weboldalra küldött minden megjegyzéséért, bejegyzéséért vagy hozzászólásáért (az úgynevezett "Felhasználó által generált tartalom"), valamint minden olyan cselekedetért, amely sérti vagy ésszerűen értelmezhető a jelen Általános Szerződési Feltételek megsértéseként. Ön nem használhatja a Weboldalt olyan módon, amely megzavarja más felhasználók vagy magánszemélyek Weboldal-használatát. Fenntartjuk a jogot, hogy kivizsgáljuk a jelen Feltételek megsértését vagy állítólagos megsértését, és jelentse azt a bűnüldöző hatóságoknak. Ha olyan cselekményről szerezünk tudomást, amely sérti vagy ésszerűen a jelen Általános Szerződési Feltételek megsértésének tekinthető, megakadályozhatjuk Önt a Weboldal használatában. Ezen túlmenően bármilyen más okból korlátozhatjuk a Weboldal használatát, és fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint megszüntessük a Weboldalhoz való hozzáférését. Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön által a Weboldalra küldött bármely tartalom közzétételét, megjelenítését vagy továbbítását elutasítsuk. Nem vagyunk felelősek az Baccarat9-n közzétett tartalmak (beleértve a felhasználó által generált tartalmakat) tárolásáért vagy karbantartásáért, és nem vállalunk felelősséget az ilyen tartalmak tárolásának vagy karbantartásának elmulasztásáért. Ha applicable, akkor gondosan át kell néznie a szerencsejáték/kaszinó üzemeltető weboldalának applicable felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát, hogy meggyőződjön arról, hogy Ön jogosult-e használni a szolgáltatásaikat, és megfelel-e a speciális követelményeknek és korlátozásoknak (például a lakóhelyre vonatkozó korlátozásoknak).

Szerzői jogi védelem alatt álló információk

Tilos a szerzői jogi vagy védjegyjogok által védett, más fél tulajdonát képező információkat közzétenni vagy beküldeni, beleértve a Felhasználó által generált tartalmat is. Komolyan vesszük a szerzői jogok és a védjegyek megsértését, és kivizsgálunk minden olyan értesítést, amelyet ilyen jogsértésről kapunk. Ha megállapítjuk, hogy jogsértés történt, eltávolítjuk az állítólagosan jogsértő tartalmat. Ha úgy gondolja, hogy jogait megsértették a Weboldalon közzétett bármely hozzászólás, tartalom vagy felhasználó által generált tartalom által, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] e-mail címen vagy a Kapcsolatfelvételi oldalunkon található Kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, és mi azonnal kivizsgáljuk az ügyet.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal kizárólag információs és szerkesztési célokat szolgál, és tartalmazhat olyan Tartalmat, amelyet Ön kifogásolhatónak talál. Bár aktívan figyelemmel kísérjük a Weboldalt és a beküldött vagy megtekintett Tartalmat, nem támogatjuk és nem támogatunk semmilyen, a Weboldalra Ön, mi, harmadik fél tartalomszolgáltatók vagy más felhasználók által beküldött Tartalmat. Ön kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik minden szükséges joggal, hatáskörrel és felhatalmazással ahhoz, hogy a Weboldalra küldje a Tartalmát. Mindazonáltal fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint felülvizsgáljuk vagy eltávolítsuk az Ön vagy más felhasználók által a Weboldalra benyújtott, felhasználó által generált tartalmakat.

Harmadik fél linkek

A Weboldal, a Szolgáltatás és a Tartalom tartalmazhat harmadik fél webhelyeire mutató linkeket, valamint az ilyen webhelyekről szóló véleményeket és kommentárokat. Ezeket a linkeket mi, Ön, más felhasználók, a Google AdSense vagy más felek helyezhetik el. Felhívjuk figyelmét, hogy nem áll módunkban a Weboldalról linkelt harmadik fél weboldalakat ellenőrizni, és nem vállalunk felelősséget az ilyen harmadik fél weboldalakra való navigálásból eredő esetleges veszteségekért vagy károkért. Ezenkívül jutalékot kaphatunk a harmadik fél webhelyei által működtetett partnerprogramokon keresztül, de az ilyen programokban való tagságunk nem értelmezhető a harmadik fél webhelyeinek jóváhagyásaként.

Jótállási nyilatkozat

Szeretnénk tisztázni, hogy nem vállalunk semmilyen garanciát az Baccarat9-vel kapcsolatban, sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát. Ez magában foglalja, de nem korlátozódik az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra és a jogsértésmentességre vonatkozó hallgatólagos garanciákat és feltételeket. A Weboldal, a Tartalom és a minősítés "ahogy van", és a Weboldal használata az Ön saját felelősségére történik. A Weboldal használatából eredő, az Ön számítógépes rendszerében (rendszereiben) esetlegesen bekövetkező károkért kizárólag Önt terheli a felelősség. Nem garantáljuk, hogy a Weboldal folyamatosan elérhető lesz, és nem garantáljuk, hogy a Weboldalon elérhető bármely tartalom vagy információ igaz, megbízható vagy pontos. Azt sem garantáljuk, hogy kijavítjuk a Weboldalon található hibákat, hiányosságokat vagy kihagyásokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a harmadik fél webhelyeivel kapcsolatos véleményeink az ilyen webhelyekkel kapcsolatos tapasztalatainkon, más felek által adott információkon és egyéb általunk végzett kutatásokon alapulnak. Nem vállalunk garanciát arra, hogy a harmadik fél webhelyeiről készített véleményünk tényszerűen pontos. Továbbá, nem vállalunk garanciát arra, hogy a harmadik fél webhelyeit kielégítőnek találja, vagy hogy ezek a webhelyek az Ön által keresett eredményeket nyújtják.

A felelősség korlátozása

Felhívjuk figyelmét, hogy nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy immateriális veszteségért, legyen az közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy következményes, beleértve az elmaradt nyereséget, elvesztett munkahelyeket vagy tanácsadói megállapodásokat, amelyek a Weboldal használata, a Weboldalon található bármely információra való támaszkodás, vagy a Weboldalhoz kapcsolódó vagy onnan induló bármely harmadik fél Weboldalával való kapcsolattartás következtében merülnek fel vagy szenvednek el. Ez a felelősségkorlátozás akkor is érvényben marad, ha tájékoztattak bennünket az ilyen károk vagy veszteségek lehetőségéről, vagy ha tudomásunkra jutott annak lehetősége.

Kártalanítás

A Weboldal használatával Ön beleegyezik, hogy kártalanít minket, és mentesülünk minden olyan harmadik fél által benyújtott követelés alól, amely a Weboldal Ön általi használatából ered, vagy azzal bármilyen módon összefügg. Ez magában foglalja a veszteségekkel, követelésekkel, perekkel, károkkal (tényleges és következményes), ítéletekkel, perköltségekkel és ügyvédi díjakkal kapcsolatos felelősséget vagy kiadásokat, mindenféle és bármilyen jellegű.

Vitarendezés

Ha vitája van velünk, kérjük, hogy először próbálja meg nem hivatalosan megoldani azt, és lépjen kapcsolatba velünk a kapcsolatfelvételi oldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Ha nem tudjuk a vitát informálisan megoldani, akkor vállaljuk, hogy minden követelést kötelező érvényű választottbírósági eljárás útján oldunk meg, kivéve, ha kötelező jogvita másként nem írja elő. Fontos megjegyezni, hogy minden követelést a felek egyéni minőségében kell benyújtani, és nem felperesként vagy csoporttagként bármely állítólagos csoportos vagy reprezentatív eljárásban. A választottbíró nem vonhatja össze egynél több személy követeléseit. A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön és mi lemondunk az esküdtszéki tárgyaláshoz vagy a csoportos perben való részvételhez való jogunkról.

Változások a webhelyen

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül javításokat, módosításokat, javításokat, kiegészítéseket, bővítéseket vagy egyéb változtatásokat hajtsunk végre a Tartalomban, a Szolgáltatásokban vagy a Webhelyen. Továbbá Ön tudomásul veszi, hogy az Baccarat9 vagy a Szolgáltatások keretében nyújtott Tartalom vagy funkciók bármikor megváltoztathatók, bővíthetők funkcionalitás, tartalom vagy forma tekintetében, vagy eltávolíthatók az Ön vagy bármely harmadik fél értesítése nélkül. A Weboldal használatával Ön elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget a Tartalom, a Szolgáltatások vagy a Weboldal bármilyen módosításáért.

Módosítások

A jelen Általános Szerződési Feltételek apply vonatkoznak a Weboldal Ön általi használatára. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk ezeket a Felhasználási feltételeket, ezért javasoljuk, hogy gyakran ellenőrizze ezt az oldalt. A jelen Feltételeket saját belátásunk szerint módosíthatjuk a módosított változatnak a Weboldalon történő közzétételével, vagy az applicable törvények által megkövetelt módosításokhoz való hozzájárulásának beszerzésével. A jelen Feltételek és az Adatvédelmi irányelvek bármely módosítása a fent megadott "Utolsó módosítás" dátummal lép hatályba, és a Weboldal ezen időpontot követő további használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja és elfogadja a módosításokat.

Egyéb

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely szakasza vagy rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor az ilyen jogellenesség, érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság mértékéig kizárásra kerül a Feltételekből, és inapplicable-nek minősül. Helyette a jogellenes vagy érvénytelen záradékhoz a lehető legjobban hasonló záradék vagy rendelkezés lép a helyébe, az e területen bevett gyakorlatnak megfelelően. A Feltételek többi rendelkezését nem érinti az ilyen jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan kikötés vagy rendelkezés, és azok teljes mértékben érvényesek és hatályban maradnak. Szeretnénk világossá tenni, hogy kizárunk mindenfajta garanciát, és nem vállalunk felelősséget a fenti pontokból eredő problémákért, vagy bármely más, a jelen dokumentumban nem szereplő kérdésért.

További kérdés?

Ha bármilyen kérdése van a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a [email protected] e-mail címen.

Bernard Edwards fotó
Szerző Bernard Edwards

Baccarat szakértő és az online szerencsejáték-ipar lelkes követője. A területen szerzett több mint egy évtizedes tapasztalatával Bernard a baccarat játék elismert szaktekintélyévé vált, és mindig arra törekszik, hogy a folyamatosan fejlődő online szerencsejáték világában mindig az élen járjon.