Villkor och bestämmelser

Godkännande

Villkoren nedan (benämnda "Villkoren" eller "Villkoren") utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss avseende din användning av våra Tjänster och webbplatsen, www.baccarat-tips.com ("Webbplatsen"). Det är viktigt att du läser och förstår dem grundligt.

Innehållsförteckning

Genom att surfa på och använda denna webbplats samtycker du till att följa och vara bunden av dessa användarvillkor, som, tillsammans med vår integritetspolicy, reglerar förhållandet mellan dig och baccarat9 angående denna webbplats. Om du inte håller med om någon aspekt av dessa regler och villkor, vänligen avstå från att använda vår webbplats.

Observera att du måste vara minst 18 år för att få tillgång till denna webbplats.

Omfattning av tjänsterna

Baccarat9 erbjuder en rad informativa resurser, jämförelsetabeller och annat material om de produkter och tjänster som du är intresserad av ("Tjänsten"). Detta inkluderar relevant information och jämförelsetabeller, användargenererat innehåll, tredje parts webbplatser eller länkar, samt artiklar, bloggar och åsikter som tillhandahålls av oss, dig, andra användare eller tredje parts entreprenörer. Dessa funktioner kallas gemensamt för "Innehållet" och omfattar text, logotyper, knappikoner, bilder, datasammanställningar, kod, design, länkar, data, grafik och andra funktioner som tillhandahålls på Webbplatsen och Tjänster som ägs och utvecklas av Baccarat9.

OBSERVERA: INNEHÅLLET, WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA, INKLUSIVE ALLA DELAR ELLER FUNKTIONER DÄRAV, TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK". VI SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM DU ELLER NÅGON ANNAN PERSON ÅSAMKAS TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA. DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA SKER PÅ EGEN RISK. ALLA RÄTTIGHETER TILL DET INNEHÅLL SOM FINNS TILLGÄNGLIGT PÅ ELLER VIA WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA ÄR RESERVERADE AV OSS. VI VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT STÖDER, REKOMMENDERAR ELLER TAR NÅGOT ANSVAR FÖR NÅGOT BESLUT SOM FATTAS ELLER NÅGON ÅTGÄRD SOM VIDTAS ELLER INTE VIDTAS I FÖRLITAN PÅ INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN, OCH VI SKA INTE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON FÖRLUST, SKADA ELLER SKADESTÅND SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED SÅDANA ÅTGÄRDER OCH INNEHÅLL.

Användning av webbplatsen och tjänsterna

Webbplatsen, tjänsterna och innehållet tillhandahålls uteslutande för din personliga och icke-kommersiella användning. Genom att använda Baccarat9 samtycker du till att följa dessa Villkor och följa appillämpliga lagar och förordningar. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer, inlägg eller kommentarer som du skickar till webbplatsen (känt som "användargenererat innehåll"), liksom alla åtgärder som kan bryta mot eller rimligen tolkas som en överträdelse av dessa villkor. Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som stör andra användares eller individers användning av webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att utreda eventuella överträdelser eller påstådda överträdelser av dessa villkor och att rapportera dem till brottsbekämpande myndigheter. Om vi blir medvetna om någon åtgärd som bryter mot eller rimligen kan tolkas som en överträdelse av dessa villkor, kan vi hindra dig från att använda webbplatsen. Vi kan dessutom begränsa din användning av webbplatsen av någon annan anledning och förbehåller oss rätten att avsluta din åtkomst till webbplatsen efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att vägra att publicera, visa eller överföra innehåll som du har skickat till webbplatsen. Vi är inte ansvariga för lagring eller underhåll av innehåll som publiceras på Baccarat9 (inklusive användargenererat innehåll), och vi är inte ansvariga för eventuella misslyckanden med att lagra eller underhålla sådant innehåll. Om applicable, bör du noggrant granska applicable användarvillkor och sekretesspolicy för varje spel- / kasinooperatörs webbplats för att verifiera att du har rätt att använda deras tjänster och följa deras specifika krav och begränsningar (till exempel bosättningsbegränsningar).

Upphovsrättsskyddad information

Du får inte publicera eller skicka in någon information som skyddas av upphovsrätt eller varumärkeslagar som tillhör en annan part, inklusive i användargenererat innehåll. Vi tar upphovsrätts- och varumärkesintrång på allvar och kommer att undersöka alla meddelanden som vi får om att ett sådant intrång påstås ha skett. Om vi fastställer att ett intrång har skett kommer vi att ta bort det påstådda intrångsinnehållet. Om du anser att dina rättigheter har kränkts av en postad kommentar, innehåll eller användargenererat innehåll på webbplatsen, vänligen kontakta oss på [email protected] eller via vårt formulär Kontakta oss, som finns på vår sida Kontakta oss, så kommer vi omedelbart att utreda ärendet.

Observera att webbplatsen endast är avsedd för information och redaktionella ändamål och kan innehålla innehåll som du finner stötande. Även om vi aktivt övervakar webbplatsen och allt innehåll som skickas in eller visas, stöder vi inte något innehåll som skickas in till webbplatsen av dig, oss, tredje parts innehållsleverantörer eller andra användare. Du intygar och garanterar att du har alla nödvändiga rättigheter, befogenheter och behörighet att skicka in ditt innehåll till webbplatsen. Vi förbehåller oss dock rätten att granska eller ta bort användargenererat innehåll som du eller andra användare har skickat in till webbplatsen efter eget gottfinnande.

Länkar till tredje part

Webbplatsen, tjänsten och innehållet kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser samt recensioner och kommentarer om sådana webbplatser. Dessa länkar kan publiceras av oss, dig, andra användare, Google AdSense eller andra parter. Observera att vi inte har någon kontroll över tredje parts webbplatser som länkas från webbplatsen och vi är inte ansvariga för eventuella förluster eller skador som du kan ådra dig genom att navigera till sådana tredje parts webbplatser. Dessutom kan vi tjäna provision genom affiliate-program som drivs av tredje parts webbplatser, men vårt medlemskap i sådana program ska inte tolkas som ett godkännande av någon tredje parts webbplatser.

Friskrivningsklausul för garanti

Vi vill vara tydliga med att vi inte lämnar några garantier av något slag avseende Baccarat9, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Webbplatsen, innehållet och betygen tillhandahålls i befintligt skick och du använder webbplatsen på egen risk. Du är ensam ansvarig för eventuella skador som kan uppstå på ditt/dina datorsystem som ett resultat av din användning av webbplatsen. Vi garanterar inte att webbplatsen kommer att vara tillgänglig kontinuerligt, och vi garanterar inte att något innehåll eller någon information som finns tillgänglig på webbplatsen är sann, tillförlitlig eller korrekt. Vi garanterar inte heller att vi kommer att korrigera eventuella fel, defekter eller utelämnanden på webbplatsen.

Observera att våra omdömen om tredje parts webbplatser baseras på vår erfarenhet av sådana webbplatser, synpunkter från andra parter och annan forskning som vi kan ha utfört. Vi lämnar inga garantier för att våra recensioner av tredje parts webbplatser är korrekta. Vi lämnar inte heller någon garanti för att du kommer att finna någon av tredje parts webbplatser tillfredsställande eller att sådana webbplatser kommer att ge de resultat du söker.

Begränsning av ansvar

Observera att vi inte kan hållas ansvariga för några skador eller immateriella förluster, vare sig direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador, inklusive utebliven vinst, förlorade arbetstillfällen eller konsultarrangemang, som du kan ådra dig eller drabbas av till följd av din användning av webbplatsen, din tillit till någon information som tillhandahålls på webbplatsen eller dina kontakter med tredje parts webbplatser som är länkade till eller från webbplatsen. Denna ansvarsbegränsning ska fortsätta att gälla även om vi har informerats om eller blivit medvetna om möjligheten till sådana skador eller förluster.

Skadestånd

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att ersätta oss och hålla oss skadeslösa från alla anspråk från tredje part som kan uppstå från eller på något sätt relatera till din användning av webbplatsen. Detta inkluderar allt ansvar och alla kostnader i samband med förluster, anspråk, stämningar, skadestånd (faktiska och följdskador), domar, rättegångskostnader och advokatarvoden, av alla slag och natur.

Tvistlösning

Om du har en tvist med oss ber vi dig att först försöka lösa den på ett informellt sätt genom att kontakta oss via kontaktformuläret på vår sida Kontakta oss. Om vi inte kan lösa tvisten informellt kommer vi överens om att lösa alla anspråk genom bindande skiljedom, om inte annat krävs enligt en tvingande lag. Det är viktigt att notera att alla anspråk måste framställas i parternas individuella kapacitet och inte som kärande eller gruppmedlem i något påstått grupp- eller representativt förfarande. Skiljemannen får inte slå samman mer än en persons anspråk. Genom att godkänna dessa allmänna villkor avstår du och vi från rätten till en rättegång med jury eller att delta i en grupptalan.

Ändringar av webbplatsen

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra korrigeringar, modifieringar, förbättringar, tillägg, förbättringar eller andra ändringar av innehållet, tjänsterna eller webbplatsen utan föregående meddelande. Dessutom bekräftar du att innehållet eller funktionerna som tillhandahålls under Baccarat9 eller tjänsterna kan ändras, utökas när det gäller funktionalitet, innehåll eller form, eller tas bort när som helst utan föregående meddelande till dig eller någon tredje part. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vi inte är ansvariga för eventuella ändringar som vi gör i innehållet, tjänsterna eller webbplatsen.

Ändringar

Dessa allmänna villkor gäller apply för din användning av webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor, så vi uppmuntrar dig att kontrollera denna sida ofta. Vi kan ändra dessa villkor efter eget gottfinnande genom att publicera den ändrade versionen på webbplatsen eller genom att inhämta ditt samtycke till ändringar som krävs enligt appillämplig lag. Eventuella ändringar av dessa villkor och sekretesspolicyn träder i kraft från och med det angivna datumet "Senast reviderad" ovan, och din fortsatta användning av webbplatsen efter det datumet visar att du accepterar och samtycker till att vara bunden av dessa ändringar.

Diverse

Om någon del eller bestämmelse i dessa Villkor anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska den uteslutas från Villkoren och anses vara inappillämplig i den utsträckning som den är olaglig, ogiltig eller ogenomförbar. I stället ska en klausul eller bestämmelse som är så lik den olagliga eller ogiltiga klausulen som möjligt ersättas, i enlighet med gängse praxis på detta område. De återstående bestämmelserna i Villkoren kommer inte att påverkas av en sådan olaglig, ogiltig eller icke verkställbar klausul eller bestämmelse och kommer att förbli fullt giltiga och i kraft. Vi vill vara tydliga med att vi frånsäger oss alla garantier av något slag och inte kommer att hållas ansvariga för eventuella problem som uppstår till följd av ovanstående punkter eller andra problem som kanske inte täcks av detta dokument.

Ytterligare frågor?

Om du har några frågor om dessa villkor är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

Bernard Edwards foto
Författare Bernard Edwards

Baccarat är expert på och en hängiven följare av onlinespelindustrin. Med över ett decennium av erfarenhet inom området har Bernard blivit en välkänd expert på baccarat och försöker alltid ligga steget före i den ständigt föränderliga spelvärlden online.