Noteikumi un nosacījumi

Pieņemšana

Turpmāk minētie noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi" vai "Noteikumi un nosacījumi") ir juridiski saistošs līgums starp jums un mums par mūsu Pakalpojumu un vietnes izmantošanu, www.baccarat-tips.com ("Tīmekļa vietne"). Ir svarīgi tos rūpīgi izlasīt un saprast.

Saturs

Pārlūkojot un izmantojot šo vietni, jūs piekrītat ievērot un ievērosiet šos lietošanas noteikumus un nosacījumus, kas kopā ar mūsu privātuma politiku regulē attiecības starp jums un baccarat9 attiecībā uz šo vietni. Ja jūs nepiekrītat kādam no šo noteikumu un nosacījumu aspektiem, lūdzu, atturieties no mūsu vietnes lietošanas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai piekļūtu šai vietnei, jums jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Pakalpojumu darbības joma

Baccarat9 piedāvā dažādus informatīvus resursus, salīdzināšanas tabulas un citus materiālus par jūs interesējošiem produktiem un pakalpojumiem ("Pakalpojums"). Tas ietver attiecīgu informāciju un salīdzinājuma tabulas, lietotāja veidotu saturu, trešo personu tīmekļa vietnes vai saites, kā arī mūsu, jūsu, citu lietotāju vai trešo personu līgumslēdzēju sniegtos rakstus, emuārus un viedokļus. Šīs funkcijas, ko kopā dēvē par "Saturu", ietver tekstu, logotipus, pogu ikonas, attēlus, datu apkopojumus, kodu, dizainu, saites, datus, grafikas un citas funkcijas, kas sniegtas Tīmekļa vietnē un Pakalpojumos, kuri pieder Baccarat9 un ir tās izstrādāti.

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: SATURS, TĪMEKĻA VIETNE UN PAKALPOJUMI, TOSTARP JEBKURA TO DAĻA VAI FUNKCIJA, TIEK SNIEGTI "TĀDI, KĀDI TIE IR". MĒS NEESAM ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM, KAS JUMS VAI JEBKURAI CITAI PERSONAI RADUŠIES, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNI UN PAKALPOJUMUS. TĪMEKĻA VIETNI UN PAKALPOJUMUS IZMANTOJAT UZ SAVU RISKU. VISAS TIESĪBAS UZ SATURU, KAS PIEEJAMS TĪMEKĻA VIETNĒ UN PAKALPOJUMOS VAI AR TO STARPNIECĪBU, PATURAM MĒS. MĒS NEDZ EKSPRESSLI, NEDZ NETIEŠI NEATBALSTĀM, NEIESAKĀM UN NEUZŅEMAMIES NEKĀDU ATBILDĪBU PAR JEBKĀDU LĒMUMU PIEŅEMŠANU VAI RĪCĪBU, KAS VEIKTA VAI NEVEIKTA, PAMATOJOTIES UZ VIETNĒ IEKĻAUTO SATURU, UN MĒS NEESAM ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, TRAUMĀM VAI KAITĒJUMU, KAS RADIES ŠĀDAS RĪCĪBAS VAI SAISTĪBĀ AR ŠĀDU RĪCĪBU UN SATURU.

Tīmekļa vietnes un pakalpojumu izmantošana

Tīmekļa vietne, Pakalpojumi un Saturs tiek nodrošināti tikai jūsu personīgai un nekomerciālai lietošanai. Izmantojot Baccarat9, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus un nosacījumus un ievērot apppiemērojamos likumus un noteikumus. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visiem komentāriem, publikācijām vai komentāriem, ko iesniedzat Tīmekļa vietnē (tā sauktais "lietotāja radītais saturs"), kā arī par jebkādām darbībām, kas var pārkāpt šos Noteikumus un nosacījumus vai pamatoti tikt interpretētas kā to pārkāpums. Jūs nedrīkstat izmantot Tīmekļa vietni tādā veidā, kas traucē citiem lietotājiem vai personām izmantot Tīmekļa vietni. Mēs paturam tiesības izmeklēt jebkādus šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumus vai iespējamos pārkāpumus un ziņot par tiem tiesībaizsardzības iestādēm. Ja mēs uzzināsim par jebkādu darbību, kas pārkāpj šos Noteikumus un nosacījumus vai ko var pamatoti uzskatīt par to pārkāpumu, mēs varam liegt jums izmantot Tīmekļa vietni. Turklāt mēs varam ierobežot jūsu Tīmekļa vietnes izmantošanu jebkura cita iemesla dēļ un paturam tiesības pēc saviem ieskatiem pārtraukt jūsu piekļuvi Tīmekļa vietnei. Mēs paturam tiesības atteikties publicēt, rādīt vai pārsūtīt jebkādu saturu, ko Jūs iesniedzat Tīmekļa vietnē. Mēs neesam atbildīgi par Baccarat9 publicētā satura (tostarp jebkura lietotāja radītā satura) glabāšanu vai uzturēšanu, un mēs neesam atbildīgi par šāda satura nesaglabāšanu vai neuzturēšanu. Ja applicable, Jums rūpīgi jāizskata jebkuras Azartspēļu/kazino operatora tīmekļa vietnes applicable lietošanas noteikumi un privātuma politika, lai pārliecinātos, ka Jums ir atļauts izmantot to pakalpojumus un ka Jūs atbilstat to īpašajām prasībām un ierobežojumiem (piemēram, uzturēšanās ierobežojumiem).

Ar autortiesībām aizsargāta informācija

Jums ir aizliegts publicēt vai iesniegt jebkādu ar autortiesību vai preču zīmju likumiem aizsargātu informāciju, kas pieder citai pusei, tostarp lietotāja ģenerētajā saturā. Mēs nopietni izturamies pret autortiesību un preču zīmju pārkāpumiem un izmeklēsim jebkuru saņemto paziņojumu par šādu pārkāpumu. Ja mēs konstatēsim, ka ir noticis pārkāpums, mēs izdzēsīsim saturu, kas, iespējams, ir pārkāpums. Ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu tiesības, izmantojot jebkuru vietnē publicētu komentāru, Saturu vai lietotāja ģenerētu saturu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz [email protected] vai izmantojot mūsu veidlapu Sazinieties ar mums, kas atrodas mūsu lapā Sazinieties ar mums, un mēs nekavējoties izmeklēsim šo jautājumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Tīmekļa vietne ir paredzēta tikai informatīviem un redakcionāliem nolūkiem un var saturēt Saturu, kas jums šķiet nepieņemams. Lai gan mēs aktīvi uzraugām Tīmekļa vietni un jebkuru iesniegto vai skatīto Saturu, mēs neatbalstām un neatbalstām nekādu Saturu, ko Tīmekļa vietnē iesniedzat jūs, mēs, trešo pušu satura nodrošinātāji vai citi lietotāji. Jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir visas nepieciešamās tiesības, pilnvaras un pilnvarojums, lai iesniegtu savu saturu Tīmekļa vietnei. Tomēr mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem pārskatīt vai dzēst jebkuru lietotāja saturu, ko Jūs vai citi lietotāji iesnieguši Tīmekļa vietnei.

Trešo pušu saites

Tīmekļa vietne, Pakalpojums un Saturs var saturēt saites uz trešo personu Tīmekļa vietnēm, kā arī atsauksmes un komentārus par šādām tīmekļa vietnēm. Šīs saites varam publicēt mēs, jūs, citi lietotāji, Google AdSense vai citas puses. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums nav nekādas kontroles pār Trešo personu tīmekļa vietnēm, uz kurām ir saites no Tīmekļa vietnes, un mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas jums var rasties, pārlūkojot šādas Trešo personu tīmekļa vietnes. Turklāt mēs varam saņemt komisijas maksu, izmantojot Trešo personu vietņu filiāļu programmas, taču mūsu dalība šādās programmās nav jāuzskata par Trešo personu vietņu apstiprinājumu.

Garantijas atruna

Mēs vēlamies skaidri norādīt, ka mēs nesniedzam nekādas garantijas attiecībā uz Baccarat9, ne tiešas, ne netiešas, ne netiešas. Tas ietver, bet neaprobežojas ar netiešajām garantijām un nosacījumiem par piemērotību pārdošanai, piemērotību konkrētam mērķim un neierobežotību. Tīmekļa vietne, Saturs un Vērtējums tiek nodrošināti "tādi, kādi tie ir", un jūs izmantojat Tīmekļa vietni uz savu risku. Jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kas var rasties jūsu datorsistēmai(-ām), izmantojot Tīmekļa vietni. Mēs negarantējam, ka Tīmekļa vietne būs pieejama nepārtraukti, un mēs negarantējam, ka Tīmekļa vietnē pieejamais Saturs vai informācija ir patiesa, uzticama vai precīza. Mēs arī negarantējam, ka mēs labosim jebkādas kļūdas, defektus vai izlaidumus Tīmekļa vietnē.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu pārskati par trešo pušu vietnēm ir balstīti uz mūsu pieredzi ar šādām vietnēm, citu pušu sniegto informāciju un citiem pētījumiem, ko mēs, iespējams, esam veikuši. Mēs negarantējam, ka mūsu recenzijas par trešo personu tīmekļa vietnēm ir faktiski precīzas. Turklāt mēs negarantējam, ka trešās puses tīmekļa vietnes jums būs apmierinošas vai ka šādas vietnes nodrošinās jums vēlamos rezultātus.

Atbildības ierobežošana

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai nemateriāliem zaudējumiem, tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpašiem vai izrietošiem, tostarp zaudētu peļņu, zaudētām darbavietām vai konsultāciju pasākumiem, kas jums var rasties vai rasties saistībā ar Tīmekļa vietnes izmantošanu, paļaušanos uz jebkuru Tīmekļa vietnē sniegto informāciju vai jūsu darījumiem ar jebkurām Trešo personu Tīmekļa vietnēm, kas saistītas ar Tīmekļa vietni vai no tās. Šis atbildības ierobežojums ir spēkā pat tad, ja mēs esam informēti vai esam informēti par šādu zaudējumu vai bojājumu iespējamību.

Atlīdzība

Lietojot Tīmekļa vietni, jūs piekrītat atlīdzināt mums zaudējumus un pasargāt mūs no jebkādām trešo personu prasībām, kas var rasties vai jebkādā veidā būt saistītas ar Tīmekļa vietnes lietošanu. Tas ietver jebkādu atbildību vai izdevumus, kas saistīti ar jebkāda veida un rakstura zaudējumiem, pretenzijām, tiesas prāvām, zaudējumiem (faktiskiem un izrietošiem), spriedumiem, tiesāšanās izdevumiem un advokātu honorāriem.

Strīdu izšķiršana

Ja jums ar mums rodas domstarpības, lūdzam vispirms mēģināt tās atrisināt neoficiāli, sazinoties ar mums, izmantojot kontaktformu mūsu saziņas lapā. Ja mēs nevaram strīdu atrisināt neoficiāli, mēs piekrītam, ka visas prasības tiks risinātas saistošā šķīrējtiesā, ja vien obligāti piemērojamo tiesību aktu strīdus gadījumā nav noteikts citādi. Ir svarīgi atzīmēt, ka visas prasības ir jāiesniedz kā individuālam prasītājam, nevis kā prasītājam vai grupas dalībniekam jebkādā iespējamā grupas vai pārstāvja procesā. Šķīrējtiesnesis nedrīkst apvienot vairāk nekā vienas personas prasības. Piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, jūs un mēs katrs atsakāmies no tiesībām uz zvērināto tiesas procesu vai dalību grupas prasībā.

Vietnes izmaiņas

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt jebkādus labojumus, modifikācijas, uzlabojumus, grozījumus, papildinājumus vai citas izmaiņas Saturā, Pakalpojumos vai Tīmekļa vietnē. Turklāt jūs atzīstat, ka Saturs vai funkcijas, kas tiek sniegtas saskaņā ar Baccarat9 vai Pakalpojumiem, var tikt mainītas, paplašinātas funkcionalitātes, satura vai formas ziņā vai arī jebkurā laikā var tikt dzēstas bez jūsu vai jebkuras trešās personas brīdinājuma. Izmantojot Tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par jebkādām izmaiņām, ko veicam Saturā, Pakalpojumos vai Tīmekļa vietnē.

Modifikācijas

Šie Noteikumi un nosacījumi apply attieksies uz jūsu Tīmekļa vietnes lietošanu. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā grozīt šos Noteikumus un nosacījumus, tāpēc aicinām jūs bieži pārbaudīt šo lapu. Mēs varam grozīt šos Noteikumus pēc saviem ieskatiem, ievietojot grozīto versiju Tīmekļa vietnē vai saņemot jūsu piekrišanu izmaiņām, kā to prasa applicable likums. Jebkuras izmaiņas šajos Noteikumos un Privātuma politikā stāsies spēkā no iepriekš norādītā datuma "Pēdējo reizi pārskatīts", un turpmāka Tīmekļa vietnes lietošana pēc šī datuma norādīs, ka jūs piekrītat šīm izmaiņām un piekrītat tās ievērot.

Dažādi

Ja kāda šo Noteikumu un nosacījumu sadaļa vai noteikums tiek uzskatīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, tas tiks izslēgts no Noteikumiem un tiks uzskatīts par neizpildāmu tādā apmērā, kādā tas ir nelikumīgs, spēkā neesošs vai neizpildāms. Tā vietā saskaņā ar šajā jomā vispārpieņemto praksi tiks aizstāts noteikums vai nosacījums, kas ir pēc iespējas līdzīgs nelikumīgajam vai spēkā neesošajam noteikumam. Šāds nelikumīgs, spēkā neesošs vai neizpildāms noteikums vai klauzula neietekmēs pārējos Noteikumu noteikumus, un tie paliks pilnībā spēkā un spēkā esoši. Mēs vēlamies skaidri norādīt, ka atsakāmies no jebkādām garantijām un neuzņemsimies atbildību par jebkādiem jautājumiem, kas izriet no iepriekš minētajiem punktiem, vai citiem jautājumiem, kas var nebūt ietverti šajā dokumentā.

Papildu jautājumi?

Ja jums ir kādi jautājumi par šiem Noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz [email protected].

Bernard Edwards foto
Autors Bernard Edwards

Baccarat eksperts un dedzīgs tiešsaistes azartspēļu nozares sekotājs. Ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi šajā jomā Bernards ir kļuvis par atzītu baccarat spēles autoritāti un vienmēr cenšas būt soli priekšā nepārtraukti mainīgajā tiešsaistes azartspēļu pasaulē.